Top 10 filmova o zaštiti životne sredine

1. The human element (2019.) Prvi na listi najboljih ekoloških filmova je Ljudski element. Film se bavi tematikom klimatskih promena i beleži želju fotografa Jamesa Baloga da istakne kako se četiri elementa – vazduh, zemlja, voda i vatra – menjaju petim elementom – ljudskom aktivnošću. Ovaj dokumentarac otkriva kako je globalno zagrevanje drastično doprinelo požarima …

Top 10 filmova o zaštiti životne sredine Read More »

10 kreatora održive umetnosti

Odnos između umetnosti, dizajna i održivosti seže mnogo godina unazad i ostvaren je kroz mnogo različitih žanrova, u mnogim medijima i vremenskim periodima. Radovi se definišu kao održivi ako se sastoje od recikliranih materijala, pronađenih predmeta i nastaju postupcima koji ne nanose štetu Zemljinim resursima. Ove kreacije, zajedno sa načinom na koji su napravljene, nastoje …

10 kreatora održive umetnosti Read More »

Green apps

Postoji puno aplikacija koje će vam pomoći da živite održivije, ali ne mislim da su sve one vredne vašeg vremena. S tim u vezi, evo aplikacija za koje mislim da vredi probati. Tehnologija za planetu! E, to je prava stvar! 1. Forest: Budi produktivan. Sadi drveće. 2. EcoCred: Najbolja aplikacija za računanje vašeg ugljeničnog opterećenja …

Green apps Read More »

Zagađenje zemljišta

Opterećenje površinskih slojeva zemljišta velikim količinama otpadnih materija koje se ne mogu razgraditi procesima samoprečišćavanja dovodi do degradacije zemljišta i poremećaja procesa u njemu sa negativnim posledicama po ekosistem i zdravlje ljudi [1].  Remedijacija kao mera sanacije koristi različite tehnologije – od tretmana do uklanjanja kontaminirane materije i medijuma. Četiri najčešće primenjivane  tehnike remedijacije su: …

Zagađenje zemljišta Read More »

Održivost u upravljanju vodnim resursima

Aktuelni problemi u svetu Ujedinjene Nacije su upozorile da će sredinom 21. veka čak 7 milijardi ljudi biti suočeno sa nedostatkom vode, jer broj stanovnika planete Zemlje progresivno raste, a vodni resursi su sve lošijeg kvaliteta. Nije retko da čak i u današnje vreme izbije rat zbog vodnih resursa. Po teoriji UNESCO-a to su takozvani …

Održivost u upravljanju vodnim resursima Read More »

Obrazovanje za održivi razvoj

Svet je u 21. veku suočen sa rapidnim socijalnim promenama. Promene koje se predviđaju, u velikoj meri, odnosiće se na povećanje znanja koje će ubrzati društveni prosperitet (P. Đukić, Održivi razvoj). U savremenim uslovima ubrzanog razvoja nauke, posebno informacionih tehnologija, obrazovanje prerasta u ”industriju znanja”, kao osnovu savremenog privrednog razvoja. U savremenim uslovima primećuje se …

Obrazovanje za održivi razvoj Read More »

Dan treći – lokacija – Kraljičina plaža

Trećeg dana u planu su bila, takođe, dva zarona nedaleko od lokacije – Mravinjak i Kraljičine plaže. Kraljičina plaža bi trebalo da postane crvena zaštićena zona, jer poseduje veoma raznolik biodiverzitet. Izuzetno je kontradiktorna činjenica da su, u okviru istog ministarstva, podeljena mišljenja, te urbanisti baš tu planiraju izgradnju hotela, marina i sl, a sektor …

Dan treći – lokacija – Kraljičina plaža Read More »

Delfin

Kako to obično u životu bude, kada čovek ide u pravom smeru i kada nešto dugo i jako želi ostvari mu se kada to najmanje očekuje. Sigurna sam da ste ovu rečenicu čuli bezbroj puta, ali zaista je tako. Pre nekoliko dana dok sam se sunčala na Pizani odjednom sam čula kako ljudi počinju da …

Delfin Read More »