Ukratko o zagađenju vazduha

Jedan od najuticajnijih faktora rizika po zdravlje ljudske populacije u Evropi i širom sveta je zagađenje vazduha1. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (eng. OECD) predviđa da će do 2050. godine na globalnom nivou zagađenje vazduha biti najveći uzročnik smrti koji potiče od  ekoloških problema2. Pored toga, zagađenje vazduha klasifikovano je i kao vodeći ekološki …

Ukratko o zagađenju vazduha Read More »