O meni

Angelina Mitrović

– master inženjer zaštite životne sredine, student doktorskih studija na Tehnološko-metalurškom fakultetu i asistent editor magazina Sustainability  – MDPI. 

Zaljubljenik u umetnost, dizajn, kulturu, turizam i edukaciju. Osmislila sam ovaj blog kako bih našim čitaocima ukazala na probleme koji se javljaju u oblasti zaštite životne sredine, ali i na održiva rešenja koja se mogu primeniti.

U toku studija bavila sam se naučnim istraživanjem i učestvovala na nekoliko međunarodnih konferencija prezentujući naučne radove na temu: Karakterizacija odabranih frakcija materijala dobijenog mehaničkim tretmanom otpadnih štampanih ploča iz električne opremeIspitivanje procesa adsorpcije i desorpcije odabranih estrogenih hormona na različitim ugljeničnim materijalima, Mikroplastika u otpadnim vodama, kao i Adsorpcija odabranih lekova na LDPE, PA i PET mikroplastici.